Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc, Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2020

21/05/2020

Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc, Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 12 chỉ tiêu, trong đó:

– Giáo viên THPT: 11 chỉ tiêu

– Chuyên viên Quản lý học sinh nội trú: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 16/05/2020 đến hết ngày 16/06/2020

– Địa điểm: Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc, xã Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc, Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2020

Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc, Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2020 Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc, Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2020

Nguồn tin: vungcaovietbac.edu.vn