Trường THCS An Lạc, Bình Tân, TP. HCM tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2023

15/11/2023

Trường THCS An Lạc, Bình Tân, TP. HCM tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2023, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 08 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: 30 ngày kể từ ngày thông báo trên phương tiện thông tin đại trúng

– Địa điểm: Trường THCS An Lạc, Bình Tân, TP. HCM

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: thcsanlac.hcm.edu.vn