Trường THCS Lam Sơn, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 (Đợt 1)

16/09/2020

Trường THCS Lam Sơn, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 (Đợt 1) như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 04 chỉ tiêu, bao gồm 02 giáo viên và 02 nhân viên

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 02/09/2020 đến hết ngày 02/10/2020

– Địa điểm: Trường THCS Lam Sơn, 805 Đường Hậu Giang, Phường 11, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Trường THCS Lam Sơn, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 (Đợt 1)

Trường THCS Lam Sơn, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 (Đợt 1) Trường THCS Lam Sơn, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 (Đợt 1)

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

Trường THCS Lam Sơn, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 (Đợt 1) Trường THCS Lam Sơn, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 (Đợt 1)

Trường THCS Lam Sơn, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 (Đợt 1) Trường THCS Lam Sơn, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 (Đợt 1)

*****Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: thcslamsonq6.hcm.edu.vn