Trường Tiểu học Nguyễn Văn Luông, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 (Đợt 1)

16/09/2020

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Luông, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 (Đợt 1) như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 04 chỉ tiêu, bao gồm 01 giáo viên và 03 nhân viên

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 15/09/2020 đến hết ngày 28/10/2020

– Địa điểm: Trường Tiểu học Nguyễn Văn Luông, 489B/6 Hậu Giang, Phường 11, Quận 6, TP Hồ Chí Minh.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Luông, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 (Đợt 1)

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Luông, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 (Đợt 1) Trường Tiểu học Nguyễn Văn Luông, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 (Đợt 1)

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Luông, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 (Đợt 1) Trường Tiểu học Nguyễn Văn Luông, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 (Đợt 1)

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Luông, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 (Đợt 1) Trường Tiểu học Nguyễn Văn Luông, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 (Đợt 1) Trường Tiểu học Nguyễn Văn Luông, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 (Đợt 1)

*****Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: thnguyenvanluong.hcm.edu.vn