Trường Trung cấp Kỹ thuật-Nghiệp vụ Cái Bè, Tiền Giang tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2023

02/10/2023

Trường Trung cấp Kỹ thuật-Nghiệp vụ Cái Bè, Tiền Giang tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2023, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 05 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày thông báo đến hết ngày 27/10/2023

– Địa điểm: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Tổ chức-Hành chính-Quản trị – Trường Trung cấp Kỹ thuật-Nghiệp vụ Cái Bè, b ‘Hòa Phúc, xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

blank blank

*****Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: trungcapcaibe.edu.vn