TT dịch vụ nông nghiệp huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021

18/02/2021

Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

*****Chi tiết cụ thể như sau:

TT dịch vụ nông nghiệp huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021 TT dịch vụ nông nghiệp huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021

Nguồn tin: qppl.thanhhoa.gov.vn