TT Điều dưỡng Người có công – Bảo trợ Xã hội Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2023

04/08/2023

TT Điều dưỡng Người có công – Bảo trợ Xã hội Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 06 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 03/8/2023 đến hết ngày 01/9/2023

– Địa điểm: Phòng Hành chính – Tổng hợp, Trung tâm Điều dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội Quảng Trị ( Địa chỉ: Đường Trương Hoàn – Thị trần Cửa Việt – huyện Gio Linh – tỉnh Quảng Trị ).

*****Chi tiết cụ thể như sau:

blank

blank blank

Nguồn tin: noivu.quangtri.gov.vn