TT Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Quận 1, TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2021

05/01/2022

Căn cứ Quyết định số 7353/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Quận 1 năm 2021.

Ủy ban nhân dân Quận 1 thông báo tuyển dụng viên chức như sau:

I. SỐ LƯỢNG CẦN TUYỂN VÀ TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG

1. Số lượng cần tuyển

STT Vị trí cần tuyển Mã số Số lượng cần tuyển
1 Giáo viên trung học phổ thông (Tiếng Anh) V.07.05.15 02
2 Quản lý lao động sản xuất và Dịch vụ kỹ thuật 01.005 02
3 Đào tạo hướng nghiệp 01.003 01
4 Giáo vụ 01.003 01
01.005 01
Tổng cộng: 07

 2. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký tuyển dụng

Để biết chi tiết, các ứng viên dự tuyển xem Thông báo tuyển dụng đính kèm.

Đồng thời, ứng viên có thể xem trên trang thông tin điện tử của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Quận 1: http://giaoducnghenghiepquan1.edu.vn/

***** Chi tiết cụ thể như sau:

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

Nguồn tin: www.quan1.hochiminhcity.gov.vn