TT Kiểm dịch y tế quốc tế Quảng Ninh tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2024

03/01/2024

Căn cứ Kế hoạch số 318/KH-KDYT ngày 28/12/2023 của Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tê về tuyển dụng Hợp đồng lao động tại Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế Quảng Ninh năm 2024;
Căn cứ tình hình và điều kiện thực tế, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế Quảng Ninh thông báo nhu cầu tuyển dụng Hợp đồng lao động năm 2024 như sau:

I. SỐ LƯỢNG CẦN TUYỂN DỤNG
Trung tâm thông báo số chỉ tiêu tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2024, gồm 02 chỉ tiêu/ 02 vị trí việc làm (VTVL). Cụ thể các chỉ tiêu theo VTVL như sau:

TT Tên Vị trí việc làm Ngành/ Chuyên ngành đào tạo Số NLV cần tuyển dụng
1 Bác sĩ y học Dự phòng

(hạng III)

Bác sĩ Y học Dự phòng 01
2 Chuyên viên về tổng hợp Thạc sĩ Y tế công cộng 01

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Yêu cầu chung:
– Là công dân Việt Nam, đủ 18 tuổi trở lên, đang cư trú tại Việt Nam;
– Có đơn đăng ký dự tuyển;
– Có lý lịch rõ ràng được cơ quan quản lý có thẩm quyền tại nơi cư trú xác nhận;
– Có văn bằng tốt nghiệp phù hợp với chức danh nghề nghiệp và chuyên ngành đăng ký dự tuyển;

– Yêu cầu về trình độ Ngoại ngữ: Có chứng chỉ về 01 trong 05 ngoại ngữ Anhy, Nga, Trung, Pháp, Nhật theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT- BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, trong đó Đại học: bậc 2 trở lên; Cao đẳng: bậc 1; Nhân viên kỹ thuật, nhân viên lái xe: không yêu cầu. Hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với người công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.
– Yêu cầu về trình độ Tin học văn phòng: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin( trừ nhân viên kỹ thuật, nhân viên lái xe).
– Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ sau khi được tuyển; Trung tâm sẽ tổ chức khám sức khoẻ lại sau khi có kết quả thi tuyển, trường hợp không đảm bảo sức khoẻ sẽ bị loại.
– Không có tranh chấp lao động với bất kỳ tổ chức, cá nhân nào.
– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
– Đang trong thời gian bị kỷ luật, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của tòa án, đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Yêu cầu cho từng VTVL:

 

 

TT

 

Vị trí việc làm

 

Số

lượng

 

 

Mô tả VTVL

Hạng CDNN

(Tối thiểu)

Yêu cầu về chuyên môn  

Tin học, ngoại ngữ

Trình độ tối thiểu Ngành/ chuyên ngành  

Khác

I VTVL chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành
 

 

 

 

1

 

 

 

 

Bác sĩ y học Dự phòng

 

 

 

 

01

Quản lý, chăm sóc nâng cao sức khỏe cộng đồng và kiểm dịch y tế biên giới tại cửa khẩu tỉnh Quảng Ninh  

 

 

 

III

 

 

 

 

Đại học trở lên

 

 

Bác sĩ

Y học dự phòng

 

–  Tốt nghiệp hệ: Chính quy 06 năm;

 

–   Loại tốt nghiệp: loại Khá trở lên.

 

–  Tin học: Chuẩn kỹ năng cơ bản;

–  Ngoại ngữ:

+ Tiếng Anh A2 trở lên;

+ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số.

II VTVL chuyên môn nghiệp vụ dùng chung
 

 

 

1

 

 

Chuyên viên về tổng hợp

 

 

 

01

Theo dõi, tổng hợp và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ về kiểm dịch y tế biên giới  

 

 

III

 

 

Sau đại học

 

 

Y tế công cộng

–  Tốt nghiệp

hệ: Tập trung;

 

–  Loại tốt nghiệp: loại Trung bình

trở lên.

–  Tin học: Chuẩn

kỹ năng cơ bản;

–  Ngoại ngữ:

+ Tiếng Anh A2 trở lên;

+ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc

thiểu số.

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Đơn đăng ký dự tuyển (Theo mẫu kèm theo);
2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận… và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí được dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
(Lưu ý: Trường hợp có văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận… do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt, mang theo bản gốc để đối chiếu).
4. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe công nhận;
5. Bản sao hộ khẩu thường trú; bản sao CMND/ thẻ căn cước; bản sao Giấy khai sinh (được cơ quan có thẩm quyền chứng thực);
6. 02 ảnh màu cỡ 4×6 (chụp không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển); 02 bì thư dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc, số điện thoại người nhận;
7. Bản sao giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực (Chứng chỉ hành nghề, Bằng tốt nghiệp loại Giỏi, xuất sắc phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển).
Thành phần hồ sơ được đựng trong túi hồ sơ có kích thước 23/33 cm. Bên ngoài ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ và liệt kê giấy tờ có trong hồ sơ.
Lưu ý: Người dự tuyển cần mang theo tài kiệu gốc để đối chiếu khi nộp hồ sơ dự tuyển. Trung tâm chỉ tiếp nhận hồ sơ khi đầy đủ các thành phần nêu trên.

IV. NGUYÊN TẮC, HÌNH THỨC, CÁCH TÍNH ĐIỂM VÀ XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN
1. Nguyên tắc tuyển dụng
– Chỉ tuyển dụng số lượng theo yêu cầu vị trí việc làm đã được phê duyệt ( quy định tại khoản 1 Mục III của Kế hoạch này;

– Tuyển dụng phải đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, khách quan, đúng pháp luật và được thông qua Hội đồng tuyển dụng của Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế Quảng Ninh;
– Người được tuyển dụng phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện quy định và được bố trí đúng vị trí việc làm, chức danh đăng ký dự tuyển;
– Không bảo lưu kết quả trúng tuyển theo Kế hoạch này cho các kỳ tuyển dụng lần sau.
2. Hình thức tuyển dụng:
– Xét tuyển hồ sơ và thực hiện thi phỏng vấn.
– Điểm thi được xác định bằng điểm thi phỏng vấn tính theo thang điểm
100.
Tổng điểm thi = Điểm thi phỏng vấn + Điểm ưu tiên (nếu có).
3. Xác định người trúng tuyển
Người trúng tuyển phải đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại
Mục III Kế hoạch này và đảm bảo các điều kiện sau đây:
– Đạt 50 điểm trở lên;
– Lấy người có tổng điểm thi từ cao xuống tại mỗi vị trí việc làm đăng ký tuỷen dụng cho đến khi đủ chỉ tiêu cần tuyển.
– Trường hợp thí sinh có điểm thi và tất cả các tiêu chí ưu tiên bằng nhau, thí sinh trả lời thêm 1 câu hỏi phụ và Chủ tịch Hội đồng quyết định.
– Không thực hiện phúc khảo kết quả tuyển dụng.
* Ưu tiên trong tuyển dụng:
– Người có Chứng chỉ hành nghề đúng với chuyên ngành dựt uyển;
– Người có bằng tốt nghiệp theo chuyên ngành dự tuyển xếp loại cao hơn (từ xuất sắc đến giỏi đến khá);
– Người có chứng chỉ ngoại ngữ theo chuẩn quốc tế (ví dụ: IELTS, TOEFL IBT,…) cao hơn.
V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TỔ CHỨC THI TUYỂN
1. Nhận hồ sơ dự tuyển: Từ 07h30 ngày 03/01/2024 đến 16h30 ngày 15/01/2024.
2. Thẩm định hồ sơ: Từ ngày 16/01/2024 đến ngày 16/01/2024.
3. Công khai kết quả thẩm định, thông báo danh sách các thí sinh đủ điều kiện tham dự thi tuyển; phát hành tài liệu ôn tập: Từ ngày 17/01/2024 đến ngày 18/01/2024.

4. Tổ chức thi đối với các thí sinh đủ điều kiện: Ngày 20/01/2024
5. Thông báo kết quả thi tuyển: Từ ngày 22/01/2024 đến ngày 23/01/2024
6. Thông báo kết quả trúng tuyển: Ngày 24/01/2024.
Trung tâm có thể điều chỉnh thời gian thi tuyển tùy theo tình hình thực tế và số lượng hồ sơ thí sinh dự tuyển.
Thông tin chi tiết về tuyển dụng được đăng tải trên các Website: http:// kiemdichytequocteqn.org.vn; http://www.soytequangninh.gov.vn.
Mọi phản ánh, thắc mắc đề nghị liên hệ trực tiếp với phòng Kế hoạch tổng hợp của Trung tâm qua sô điện thoại: 02033.826402 (Liên hệ trong giờ hành chính của cá ngày trong tuần làm việc) để được giải đáp và hướng dẫn.
Trên đây là thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2024 của Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế Quảng Ninh. Trung tâm thông báo với tất cả các cá nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, có nguyện vọng được biết và nộp hồ sơ tuyể dụng theo đúng quy định./.

*****Tài liệu đính kèm:

Mẫu đơn đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: kiemdichytequocteqn.org.vn