TT Kiểm định kỹ thuật phương tiện thiết bị GT thủy bộ, TP. Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2022

13/05/2022

Căn cứ Kế hoạch số 30/KH-TTKĐ ngày 22 tháng 4 năm 2022 của Trung tâm Kiểm định kỹ thuật phương tiện thiết bị giáo thông thủy bộ về việc xét tuyển viên chức năm 2022.

Căn cứ Công văn số 1194/SGTVT-VP ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Sở Giao thông vận tải về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022 cho Trung tâm Kiểm định kỹ thuật phương tiện thiết bị giáo thông thủy bộ.

Trung tâm Kiểm định kỹ thuật phương tiện thiết bị giao thông thủy bộ (sau đây gọi tắt là Trung tâm) thông báo tuyển dụng viên chức như sau:

1.   Vị trí việc làm cần tuyển dụng và nội dung chi tiết:

Vị trí: Ngạch chuyên viên (mã ngạch 003)

Số lượng: 04 người. Trong đó:

Đối với viên chức gắn với chức danh nghề nghiệp là Đăng kiểm viên xe cơ giới (03 người):

+ Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành đào tạo kỹ thuật cơ khí, trong chương trình đào tạo có nội dung sau: Lý thuyết Ô tô, Cấu tạo Ô tô, Kết cấu tính toán ô tô, Bảo dưỡng kỹ thuật ô tô, Động cơ đốt trong và Điện ô tô hoặc các nội dung tương tự;

+ Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

Ưu tiên tuyển dụng: Đối với những người đã có Giấy Chứng nhận đăng kiểm viên xe cơ giới còn hiệu lực hoặc những người đã có Giấy Chứng nhận hoàn thành lý thuyết nghiệp vụ đăng kiểm viên xe cơ giới do Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp; có giấy phép lái xe hạng B2 trở lên.

Đối với viên chức gắn với chức danh nghề nghiệp là Đăng kiểm viên phương tiện thủy nội địa (01 người).

+ Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành máy tàu thủy;

+ Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

Ưu tiên tuyển dụng: Đối với những người đã có Giấy Chứng nhận đăng kiểm viên phương tiện thủy nội địa (chuyên về máy tàu) còn hiệu lực hoặc những người đã có Giấy Chứng nhận hoàn thành lý thuyết nghiệp vụ đăng kiểm viên phương tiện thủy nội địa (chuyên về máy tàu) do Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp.

2.  Hình thức tuyển dụng:

Trung tâm tổ chức tuyển dụng theo hình thức xét tuyển và được thực hiện theo 2 vòng như sau:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng

Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Nội dung phỏng vấn do Hội đồng kiểm tra, sát hạch căn cứ vào yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển quyết định.

Lưu ý: không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

3.  Điều kiện đăng ký dự xét tuyển:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

– Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển tại điểm a, b khoản 1 nêu trên.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

4.  Thời hạn, địa chỉ và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

Thí sinh gửi Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo (mẫu số 01 của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính Phủ), điền đầy đủ thông tin theo quy định;

Thời gian: 30 ngày kể từ ngày ra thông báo.

Địa chỉ và địa điểm: Lô 19A2, Khu Công nghiệp Trà Nóc I, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ (thông qua bộ phận Tổ chức thuộc Trung tâm)

– Số điện thoại: 02923844226 hoặc 0939006689 (gặp Giang)

5. Lịch phỏng vấn xét tuyển: Hội đồng xét tuyển thông báo đến thí sinh đủ điều kiện dự thi theo địa chỉ ghi trong hồ sơ (thí sinh lưu ý ghi rõ địa chỉ liên lạc trong Đơn dự xét tuyển và bì thư kèm theo). Hội đồng xét tuyển viên chức không chịu trách nhiệm về việc thất lạc thư do việc cung cấp địa chỉ của thí sinh.

Nguồn tin: cantho.gov.vn