TT Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao TP. HCM tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2023

18/09/2023

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao TP. HCM tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2023, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 15/09/2023 đến hết ngày 15/10/2023

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – hành chính, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao TP. HCM

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin:ahrd.vn