TT Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức 2022

10/05/2022

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức 2022

1. Vị trí tuyển dụng: 15 người

– Kế toán (ĐH trở lên một trong các chuyên ngành Kế toán, tài chính): 01 người

– Kinh doanh (ĐH trở lên một trong các chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Marketing): 02 người.

– Nghiên cứu viên (ĐH trở lên một trong các chuyên ngành Công nghệ Sinh học, Nuôi cấy mô Tế bào thực vật, Vi sinh, Di truyền, Sinh học Phân tử, Sau thu hoạch, Công nghệ Thực phẩm, Công nghệ Hóa học, Nuôi trồng Thủy sản): 11 người.

– Trình diễn mô hình nông nghiệp công nghệ cao (ĐH trở lên một trong các chuyên ngành Nông nghiệp, Trồng trọt, Lâm sinh): 01 người.

2. Điều kiện cụ thể và hồ sơ dự tuyển 

2.1. Điều kiện chung:

– Có quốc tịch và cư trú tại Việt Nam

– Có phiếu đăng ký dự tuyển

– Có lý lịch rõ ràng

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo chứng chỉ hành nghề phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp tương ứng; không phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập.

2.2. Những trường hợp không được đăng ký dự tuyển viên chức

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

2.3. Thành phần hồ sơ:

– Phiếu đăng ký dự tuyển (Mẫu số 01 ban hành kèm Nghị định 115/2020/ND-CP ngày 25/9/20220 của Chính phủ)

– Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực, trường hợp có văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được cấp có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành quy định về trình tự thủ tục, công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp.

– Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

– Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân ( CCCD)

– Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe.

3. Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 05/5/2022 đến hết ngày 05/6/2022

4. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chính – Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao.

– Địa chỉ: Ấp 1, xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, tp.HCM

– Điện thoại: (028) 3537.5910

5. Hình thức, nội dung, thời gian và địa điểm xét tuyển

5.1. Hình thức: Xét tuyển

5.2. Nội dung: 

– Thực hiện theo 2 vòng như sau:

+ Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của thí sinh đăng ký dự tuyển trên Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm, nếu đạt yêu cầu thí sinh được tham gia vòng 2.

+ Vòng 2: Phỏng vấn kiểm tra về năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ của thí sinh dự tuyển

– Thời gian xét tuyển: Dự kiến trong tháng 6/2022

6. Xác định người trúng tuyển

– Thí sinh trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

+ Có kết quả điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên:

+ Có điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

– Trường hợp có 2 thí sinh trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm b khoản 1 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì thí sinh có kết quả thi vòng 2 cao hơn là thí sinh trúng tuyển; Nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định thí sinh trúng tuyển

– Trường hợp thí sinh ứng tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên theo Quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ thì được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả vòng 2.

– Thí sinh không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau:

Trên đây là thông báo tuyển dụng viên chức của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao năm 2022.

Nguồn tin: ahrd.com.vn