TT Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Bình Phước tuyển dụng viên chức năm 2021

23/03/2021

Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Bình Phước tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 04 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 22/03/2021 đến hết ngày 22/04/2021

– Địa điểm: Phòng Tổ chức Hành chính, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Bình Phước, QL14 phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

TT Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Bình Phước tuyển dụng viên chức năm 2021 TT Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Bình Phước tuyển dụng viên chức năm 2021

TT Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Bình Phước tuyển dụng viên chức năm 2021 TT Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Bình Phước tuyển dụng viên chức năm 2021 TT Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Bình Phước tuyển dụng viên chức năm 2021

Nguồn tin: binhphuocittpc.gov.vn