UBND huyện Đoan Hùng, Phú Thọ tuyển dụng giáo viên năm 2020

05/06/2020

UBND huyện Đoan Hùng, Phú Thọ tuyển dụng giáo viên năm 2020 như sau:

I. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Đối tượng, điều kiện và tiêu chuẩn được đăng ký dự tuyển

Những người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức giáo viên:

– Là công dân Việt Nam, cư trú tại Việt Nam;

– Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Có đủ sức khỏe thực hiện nhiệm vụ;

– Có văn bằng chuyên môn phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng, cụ thể:

+ Giáo viên văn hóa tiểu học: Là những người tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành giáo dục tiểu học;

+ Giáo viên Tiếng Anh tiểu học: Là những người tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành: Sư phạm Tiếng Anh hoặc chuyên ngành Tiếng Anh và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đúng với vị trí việc làm cần tuyển dụng;

+ Giáo viên Ngữ văn THCS: Là những người tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành: Sư phạm Ngữ văn; sư phạm Văn – Sử;

+ Giáo viên Toán THCS: Là những người tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành: Sư phạm Toán, sư phạm Toán -Lý hoặc ngành Toán học và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đúng với vị trí việc làm cần tuyển dụng;

+ Giáo viên Tin học THCS: Là những người tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành: Sư phạm Tin hoặc ngành Tin học và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đúng với vị trí việc làm cần tuyển dụng;

2. Đối tượng sau đây không được đăng ký dự tuyển

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Toà án hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

II. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

Tổng số chỉ tiêu cần tuyển dụng: 42, trong đó:

– Giáo viên Văn hóa tiểu học: 19 chỉ tiêu;

– Giáo viên Tiếng Anh tiểu học: 05 chỉ tiêu;

– Giáo viên Ngữ văn THCS: 10 chỉ tiêu;

– Giáo viên Toán THCS: 04 chỉ tiêu;

– Giáo viên Tin học THCS: 04 chỉ tiêu;

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Mỗi thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức giáo viên phải trực tiếp nộp 02 (hai) bộ hồ sơ, gồm các thành phần sau:

– Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu có dán ảnh;

– Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản phôtô các văn bằng (bằng tốt nghiệp), bảng điểm kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí việc làm đăng ký dự tuyển; chứng chỉ ngoại ngữ, tin học được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

– Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định hiện hành;

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức giáo viên (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền cấp;

– Bản sao giấy khai sinh;

– Bản phôtô sổ hộ khẩu thường trú;

– 03 phong bì có dán tem, ghi rõ họ và tên, địa chỉ người nhận;

– 02 ảnh 3 x 4cm, kiểu ảnh chứng minh nhân dân; có ghi đủ họ và tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh (ảnh chụp không quá 6 tháng);

Lưu ý: Phiếu đăng ký dự tuyển và các giấy tờ kèm theo được đựng trong túi hồ sơ do UBND huyện Đoan Hùng phát hành (Không thu hồ sơ của thí sinh chưa được cấp bằng tốt nghiệp);

Hồ sơ đăng ký dự tuyển của thí sinh không trả lại sau khi kết thúc kỳ tuyển dụng.

2. Chế độ ưu tiên

Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức giáo viên được thực hiện theo khoản 3, điều 10 Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ, cụ thể như sau:

– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

IV. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

1. Hình thức: Xét tuyển

2. Nội dung: Được chia làm 02 vòng, cụ thể như sau:

Vòng 1: Căn cứ phiếu đăng ký dự tuyển tiến hành kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2 theo quy định. 

Vòng 2: Các thí sinh sẽ thực hành giảng dạy 01 phần của 01 tiết học theo chương trình giáo dục tiểu học, THCS quy định hiện hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người đăng ký dự tuyển.

Thời gian giảng bài: 20 phút/ 1 tiết/ thí sinh.

Điểm thực hành được chấm theo thang điểm 100.

V. CÁC MỐC THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHÁT HÀNH HỒ SƠ VÀ TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG

1. Phát hành hồ sơ tuyển dụng: Trong 02 ngày (ngày 08, 09/6/2020)

– Địa điểm: Tại Phòng Nội vụ huyện Đoan Hùng

– Thời gian: Trong giờ hành chính 

2. Thu nhận hồ sơ và nộp lệ phí tuyển dụng: Bắt đầu từ ngày 10/6/2020 đến hết ngày 01/7/2020

– Địa điểm: Tại Phòng Nội vụ huyện Đoan Hùng

– Thời gian: Trong giờ hành chính

3. Thí sinh bốc thăm giờ dạy sát hạch vòng 2

– Địa điểm: Tại Hội trường UBND Thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Yêu cầu tất cả các thí sinh tham gia dự tuyển đủ điều kiện tham gia sát hạch vòng 2 phải trực tiếp có mặt để bốc thăm giờ dạy (không nhờ người khác bốc thăm hộ).

– Thời gian: Bắt đầu từ 8h00’ ngày 06/7/2020

4. Sát hạch thực hành vòng 2 (giờ dạy)

– Địa điểm: Tại Trường Tiểu học Thị trấn (Thị Trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ).

– Thời gian: Bắt đầu từ 7h00’ ngày 15/7/2020

Trên đây là thông báo tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2020 của UBND huyện Đoan Hùng, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ thông báo tổ chức thực hiện./.

Nguồn tin: doanhung.phutho.gov.vn