UBND huyện An Lão, Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2020

20/11/2020

UBND huyện An Lão thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện, cụ thể như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu
2. Phương thức tuyển dụng: Thông qua thi tuyển.
3. Thời gian và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức
 – Thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày, kể từ ngày 16/11/2020 đến hết ngày 15/12/2020 (trong giờ hành chính).
 – Địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Nội vụ huyện An Lão, thôn 2, thị trấn An Lão, huyện An Lão, tỉnh Bình Định. Số điện thoại liên hệ: 0256.3875.663.

***** Chi tiết cụ thể như sau: 

UBND huyện An Lão, Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2020 UBND huyện An Lão, Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2020

UBND huyện An Lão, Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2020 UBND huyện An Lão, Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2020

***** Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết 

Nguồn tin: anlao.binhdinh.gov.vn