UBND huyện An Lão, TP.Hải Phòng tuyển dụng giáo viên năm 2020

25/06/2020

UBND huyện An Lão, TP.Hải Phòng tuyển dụng giáo viên năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 93 chỉ tiêu, trong đó:

– Mầm non: 06 chỉ tiêu

– Tiểu học: 62 chỉ tiêu

– THCS: 25 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 25/06/2020 đến hết ngày 24/07/2020

– Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính huyện An Lão, Số 17 đường Nguyễn Văn Trỗi, thị trấn An Lão, Huyện An Lão, Hải Phòng.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND huyện An Lão, TP.Hải Phòng tuyển dụng giáo viên năm 2020

UBND huyện An Lão, TP.Hải Phòng tuyển dụng giáo viên năm 2020 UBND huyện An Lão, TP.Hải Phòng tuyển dụng giáo viên năm 2020

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

UBND huyện An Lão, TP.Hải Phòng tuyển dụng giáo viên năm 2020 UBND huyện An Lão, TP.Hải Phòng tuyển dụng giáo viên năm 2020

UBND huyện An Lão, TP.Hải Phòng tuyển dụng giáo viên năm 2020 UBND huyện An Lão, TP.Hải Phòng tuyển dụng giáo viên năm 2020

Nguồn tin: haiphong.gov.vn