UBND huyện Anh Sơn, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2020

29/07/2020

UBND huyện Anh Sơn, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 58 chỉ tiêu, trong đó:

– Cấp Mầm non: 28 chỉ tiêu biên chế và 04 chỉ tiêu hợp đồng

– Cấp Tiểu học: 26 chỉ tiêu biên chế

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: 30 ngày kể từ ngày 23/07/2020 đến hết ngày 23/08/2020

– Địa điểm: UBND huyện Anh Sơn, Tổ dân phố số 03, Thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND huyện Anh Sơn, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2020

UBND huyện Anh Sơn, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2020 UBND huyện Anh Sơn, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

– Kế hoạch tuyển dụng chi tiết

Nguồn tin: anhson.nghean.gov.vn