UBND huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã năm 2022

18/08/2022

UBND huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 02 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: Từ ngày 15/8/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 15/9/2022.

– Địa điểm: Tại Phòng Nội vụ huyện Bắc Tân Uyên, khu phố 2, thị trấn Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

blank blank

 

Nguồn tin: bactanuyen.binhduong.gov.vn