UBND huyện Bắc Yên, Sơn La tuyển dụng viên chức năm 2021

27/04/2021

UBND huyện Bắc Yên, Sơn La tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 100 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 19/04/2021 đến hết ngày 18/05/2021

– Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Bắc Yên, tiểu khu III, thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND huyện Bắc Yên, Sơn La tuyển dụng viên chức năm 2021 UBND huyện Bắc Yên, Sơn La tuyển dụng viên chức năm 2021

 

UBND huyện Bắc Yên, Sơn La tuyển dụng viên chức năm 2021 UBND huyện Bắc Yên, Sơn La tuyển dụng viên chức năm 2021 UBND huyện Bắc Yên, Sơn La tuyển dụng viên chức năm 2021 UBND huyện Bắc Yên, Sơn La tuyển dụng viên chức năm 2021

 

UBND huyện Bắc Yên, Sơn La tuyển dụng viên chức năm 2021 UBND huyện Bắc Yên, Sơn La tuyển dụng viên chức năm 2021

 

UBND huyện Bắc Yên, Sơn La tuyển dụng viên chức năm 2021 UBND huyện Bắc Yên, Sơn La tuyển dụng viên chức năm 2021 UBND huyện Bắc Yên, Sơn La tuyển dụng viên chức năm 2021

*****Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển: mau phieu dang ky du tuyen theo nd 115

Nguồn tin: bacyen.sonla.gov.vn