UBND huyện Bát Xát, Lào Cai tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2021

10/06/2021

Căn cứ Kế hoạch số 225/KH-UBND ngày 12/5/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai năm 2021.

UBND huyện Bát Xát thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Bát Xát năm 2021, như sau:

I. SỐ LƯỢNG, VỊ TRÍ CẦN TUYỂN

1. Số lượng: 70 chỉ tiêu.

2. Vị trí cần tuyển:

Giáo viên Mầm non: 20 chỉ tiêu.

Giáo viên Tiểu học: 24 chỉ tiêu (10 giáo viên dạy các môn; 06 giáo viên Âm nhạc; 06 giáo viên Tiếng anh; 02 giáo viên Tin học).

Giáo viên THCS: 26 chỉ tiêu (08 giáo viên Toán; 02 giáo viên Vật lý; 02 giáo viên Hóa học; 02 giáo viên Sinh học; 10 giáo viên Ngữ văn; 02 viên Thể dục).

II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG

1. Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển

a) Điều kiện chung

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định, lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

b) Điều kiện cụ thể đối với từng chức danh nghề nghiệp giáo viên

– Giáo viên mầm non hạng III – Mã số V.07.02.26: Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên.

– Giáo viên tiểu học hạng III – Mã số V.07.03.29: Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên Tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

– Giáo viên trung học cơ sở hạng III – Mã số V.07.04.32: Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên Trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Lưu ý: Người dự tuyển giáo viên THCS nếu đào tạo từ hai ngành trở lên (ví dụ: Toán Lý; Hoá Sinh;…) thì được dự tuyển một trong các chuyên ngành đã đào tạo.

c) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2.  Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển

– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

– Người dân tộc thiếu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2

– Trường hợp người dự thi tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

III. PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, HỒ SƠ SAU TRÚNG TUYỂN

1. Phiếu đăng ký dự tuyển

– Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của UBND huyện hoặc gửi theo đường bưu chính; người đăng ký dự tuyển viên chức phải khai đầy đủ, trung thực các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu.

– Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu gửi kèm thông báo này);

– 02 phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận, nơi nhận (đối với thí sinh có nhu cầu nhận thông báo kết quả qua đường bưu chính).

– Đối với người đăng ký dự tuyển giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở nộp Phiếu đăng ký dự tuyển vào một vị trí việc làm tại huyện và dự thi tại Hội đồng của huyện (nguyện vọng 1). Ngoài ra người dự tuyển được đăng ký nguyện vọng 2 tại đơn vị khác: Trong trường hợp người dự tuyển đạt các điều kiện trúng tuyển theo quy định và đơn vị đăng ký nguyện vọng 2 còn chỉ tiêu tuyển dụng thì được lấy kết quả thi ở nguyện vọng 1 làm căn cứ tuyển dụng theo nguyện vọng 2.

2.  Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:

– Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

– Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp;

– Bản sao giấy khai sinh;

– Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận;

– Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

– Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

3.  Trường hợp bổ sung người trúng tuyển

Trường hợp người trúng tuyển đã bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển theo quy định, Hội đồng tuyển dụng viên chức UBND huyện xem xét quyết định việc trúng tuyển đối với người dự tuyển có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề so với kết quả tuyển dụng của người trúng tuyển đã bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển theo quy định.

IV.  HÌNH THỨC, NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN TUYỂN DỤNG

Tuyển dụng theo hình thức thi tuyển được thực hiện theo 2 vòng như sau:

1.  Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức chung

Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên giấy.

Nội dung thi gồm 3 phần, thời gian thi như sau:

Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết về pháp luật viên chức, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng. Thời gian thi 60 phút;

Phần II: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm về một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc. Thời gian thi 30 phút;

Phần III: Tin học, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:

– Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

– Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển học tập ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam, được cơ quan có thẩm quyền công nhận;

– Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số dự tuyển vào viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

– Miễn phần thi tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin.

– Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định tại điểm b khoản này, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

2.  Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

Hình thức thi: Thi viết.

Nội dung thi: Kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Thời gian thi: Thi viết 180 phút.

Thang điểm: 100 điểm.

V.  XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển phải có đủ các điều kiện sau:

– Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại điểm 2 phần IV Kế hoạch này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

– Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại điểm 2 phần IV Kế hoạch này (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch UBND tỉnh quyết định người trúng tuyển.

Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

VI.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

Thời gian: Từ ngày 18/5 đến ngày 18/6/2021

Địa điểm: Phòng Nội vụ; Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bát Xát.

Hình thức tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo một trong hai hình thức sau đây:

+ Gửi theo đường bưu chính.

+ Qua hệ thống thư điện tử công vụ theo địa chỉ: ntanh-batxat@laocai.gov.vn Lưu ý: Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp phiếu đăng ký dự tuyển gửi về

Phòng Nội vụ trước ngày 20/6/2021.

Phí dự tuyển: theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức (Sẽ tổ chức thu khi thí sinh đến làm thủ tục dự thi).

2.  Tổ chức, hướng dẫn ôn tập, thi (Dự kiến)

Thời gian:

Tổ chức ôn tập (nếu có): trước ngày 25/6/2021;

Thi tuyển vòng 1: trước ngày 05/7/2021;

Thi tuyển vòng 2: trước ngày 25/7/2021.

Địa điểm: Trường Trung học cơ sở Thị Trấn Bát Xát.

Ghi chú: Tùy theo diễn biến của dịch bệnh Covid-19, Sở Nội vụ (cơ quan thường trực chỉ đạo và giải quyết các vấn đề trước, trong và sau khi thi tuyển trong toàn tỉnh) có văn bản điều chỉnh lịch tổ chức hướng dẫn ôn tập (nếu có) và thi cho phù hợp đảm bảo an toàn tuyệt đối về phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định, UBND huyện sẽ thông báo thời gian, địa điểm cụ thể sau.

3.  Chấm thi, thông báo kết quả

Hội đồng tuyển dụng UBND huyện tổ chức chấm thi, thông báo trên cổng thông tin điện tử trước ngày 05/8/2021.

4.  Tổ chức chấm phúc khảo (nếu có)

Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày thông báo kết quả thi, nếu thí sinh có thắc mắc về kết quả thi tuyển của mình, thí sinh có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi tuyển đến Hội đồng tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng tổ chức chấm phúc khảo và thông báo kết quả chấm phúc khảo cho thí sinh có đơn đề nghị phúc khảo theo quy định.

5.  Thông báo kết quả trúng tuyển, quyết định tuyển dụng

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả thi tuyển của Chủ tịch UBND tỉnh, UBND huyện quyết định tuyển dụng đối với thí sinh trúng tuyển.

Thông báo này được niêm yết công khai tại Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; Đưa tin trên Đài Truyền thanh – Truyền hình và Cổng thông tin điện tử của huyện; Các thí sinh có nhu cầu đăng ký tham gia dự tuyển; Các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

***** Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển: TB_tuyen_dung_vien_chuc_su_ngh20210517065532137_Signed-7-9

Nguồn tin: batxat.laocai.gov.vn