UBND huyện Bàu Bàng, Bình Dương tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT năm học 2022-2023

17/08/2022

Căn cứ Kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng về tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bàu Bàng năm học 2022-2023.

Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng thông báo tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) huyện Bàu Bàng năm học 2022 – 2023 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 63 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 05/08/2022 đến hết ngày 05/09/2022

– Địa điểm:Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bàu Bàng, Tầng 2, Trung tâm hành chính huyện Bàu Bàng, Đường D3, Khu đô thị Bàu Bàng, khu phố Đông Sổ, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Hải Dương

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

 

Nguồn tin: baubang.binhduong.gov.vn