UBND huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi tuyển dụng giáo viên các cấp năm 2021

12/05/2021

UBND huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi tuyển dụng giáo viên các cấp năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 96 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 02/05/2021 đến hết ngày 31/05/2021

– Địa điểm: Cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện Bình Sơn, số 410 Phạm Văn Đồng, tổ dân phố 4, thị trấn Châu Ô, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi tuyển dụng giáo viên các cấp năm 2021 UBND huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi tuyển dụng giáo viên các cấp năm 2021

UBND huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi tuyển dụng giáo viên các cấp năm 2021 UBND huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi tuyển dụng giáo viên các cấp năm 2021

*****Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết: bình sơn-5-6

– Phiếu đăng ký dự tuyển: mau phieu dang ky du tuyen theo nd 115

Nguồn tin: binhson.quangngai.gov.vn