UBND huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc tuyển dụng giáo viên năm 2023

18/09/2023

Căn cứ Kế hoạch số 235/KH-UBND ngày 11/9/2023 về việc tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học huyện Bình Xuyên năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện thông báo tuyển dụng giáo viên năm 2023, cụ thể như sau:

I. CHỈ TIÊU, VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN TUYỂN DỤNG
1. Số lượng giáo viên cần tuyển: 94 chỉ tiêu.
2. Số lượng vị trí việc làm thực hiện tuyển dụng:
– Vị trí việc làm Giáo viên mầm non hạng III; Mã số: V.07.02.26; 18 chỉ tiêu;
– Vị trí việc làm Giáo viên tiểu học hạng III; Mã số: V.07.03.29; 76 chỉ tiêu;
+ Giáo viên Văn hóa tiểu học: 65 chỉ tiêu;
+ Giáo viên Tiếng Anh: 04 chỉ tiêu;
+ Giáo viên Giáo dục thể chất: 07 chỉ tiêu;
II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN, PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG
1. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển
a) Người có đủ điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:
– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
– Tuổi từ đủ 18 tuổi trở lên tính đến ngày ban hành kế hoạch;
– Có hồ sơ đăng ký dự tuyển theo quy định;
– Có lý lịch rõ ràng được cơ quan có thẩm quyền xác nhận;
– Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ được giao.
– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với cơ cấu, vị trí việc làm cần tuyển tại biểu kèm theo kế hoạch này.
Đối với chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm: Chấp nhận các loại chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm mà các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng đã cấp cho các giáo viên trước ngày 22/5/2021 đối với giáo viên đã tham gia hợp đồng giảng dạy, giáo dục tại các cơ sở giáo dục phổ thông (theo Văn bản số 389/ NGCBQLGD-CSNGCB ngày 06/5/2022 của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo).
b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển
– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
c) Các trường hợp dự tuyển thuộc đối tượng quy định tại điểm e khoản 3 Điều 2 Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 03/8/2021 của HĐND tỉnh nếu trúng tuyển thì được hưởng chính sách thu hút người có tài năng theo quy định tại Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 03/8/2021 của HĐND tỉnh.
Lưu ý: Việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với thí sinh đăng ký dự thi thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 3755/BGDĐT-GDTX ngày 03/8/2016 về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và Thông tư số 20/2019/TT-BGDĐT ngày 26/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể như sau:
– Ngoại ngữ: Chứng chỉ trình độ A, B, C đã cấp hoặc cấp cho khóa học khai giảng từ ngày 15/01/2020 trở về trước được quy đổi: Chứng chỉ A tương đương với chứng chỉ A1 và bậc 1; Chứng chỉ B tương đương với chứng chỉ A2 và bậc 2; Chứng chỉ C tương đương với chứng chỉ B1 và bậc 3. Từ ngày 15/01/2020 đến nay, yêu cầu phải có chứng chỉ phù hợp theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
– Tin học: Chứng chỉ A, B, C đã cấp hoặc cấp cho khóa học khai giảng từ ngày 10/8/2016 trở về trước được coi tương đương trình độ công nghệthông tin cơ bản; Từ ngày 11/8/2016 đến nay, yêu cầu phải có chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệthông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệthông tin.
2. Phiếu đăng ký dự tuyển
– Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 15/9/2020 của Chính phủ;
– 03 (ba) ảnh màu 4cm x 6cm (ghi rõ họ, tên, ngày tháng năm sinh của thí sinh vào mặt sau ảnh);
– 03 (ba) phong bì có dán tem ghi rõ họ, tên, địa chỉ liên hệ và số điện thoại của người dự tuyển vào phần nơi nhận.
Người đăng ký dự tuyển kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 15/9/2020 của Chính phủ và nộp Phiếu đăng ký dự tuyển cùng hồ sơ liên quan theo quy định tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Xuyên hoặc gửi theo đường bưu chính về Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Xuyên theo địa chỉ: Khu Vườn Sim, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

3. Ưu tiên trong tuyển dụng
a) Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng
– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sỹ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sỹ quan dự bị đã đăng ký ngạch sỹ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, độiviên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
b) Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại điểm a khoản này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG THI TUYỂN
1. Hình thức tuyển dụng
Việc tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học Bình Xuyên được thực hiện bằng hình thức xét tuyển.
2. Nội dung xét tuyển
Xét tuyển giáo viên được thực hiện theo 2 vòng:
1. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển
Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2;
Kết quả vòng 1 được xác định đạt hoặc không đạt theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu đạt thì người dự tuyển được dự thi tiếp vòng 2;
2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
a) Hình thức thi: Thi viết
b) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển.
– Thời gian thi: 180 phút.
– Thang điểm thi: 100 điểm.
IV. XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN
1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển phải có đủ các điều kiện sau:
a) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của vị trí việc làm tuyển dụng.
2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểmvòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch UBND huyện quyết định người trúng tuyển.
3. Trường hợp người trúng tuyển đã bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển theo quy định thì Chủ tịch UBND huyện xem xét quyết định việc trúng tuyển đối với người dự tuyển có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề so với kết quả tuyển dụng của người trúng tuyển đã bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển.
4. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, TÀI LIỆU ÔN TẬP
1. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ:
– Thời gian: Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức trong giờ hành chính vào tất cả các ngày trong tuần từ ngày 18/9/2023 đến ngày 17/10/2023. Đúng 17h00 phút ngày 17/10/2023 kết thúc nhận Phiếu đăng ký dự tuyển. Trường hợp thí sinh nộp phiếu theo đường bưu chính thì thời hạn tiếp nhận phiếu căn cứ vào thời gian gửi trên dấu bưu điện.
(Có Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển viên chức kèm theo).
– Địa điểm: Tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Xuyên, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Số điện thoại liên hệ trong giờ hành chính: 02113866404 hoặc 0982179287.
2. Tài liệu ôn tập: Sẽ thông báo trên Cổng thông tin giao tiếp điện tử huyện Bình Xuyên tại địa chỉ: binhxuyen.vinhphuc.gov.vn
3. Thời gian, địa điểm tiếp tổ chức thi tuyển: Sẽ có thông báo sau, được đăng trên Cổng thông tin giao tiếp điện tử huyện Bình Xuyên tại địa chỉ: binhxuyen.vinhphuc.gov.vn; Cổng thông tin giao tiếp điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Xuyên: pgdbinhxuyen.vinhphuc.edu.vn và niêm yết công khai tại trụ sở UBND huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Xuyên.
Trên đây là thông báo của Ủy ban nhân dân huyện về việc tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học năm 2023.

*****Đính kèm: 

Phiếu đăng ký tuyển dụng

Nguồn tin: pgdbinhxuyen.vinhphuc.edu.vn