UBND huyện Bố Trạch, Quảng Bình tuyển dụng giáo viên năm 2020

25/03/2020

UBND huyện Bố Trạch, Quảng Bình tuyển dụng giáo viên năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 133 chỉ tiêu, trong đó:

– Giáo viên Mầm non: 81 chỉ tiêu

– Giáo viên Tiểu học: 38 chỉ tiêu

– Giáo viên THCS: 14 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian nhận hồ sơ: 30 ngày kể từ ngày thông báo (24/3/2020 đến hết 22/04/2020)

4. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Nội vụ huyện Bố Trạch, 02 Nguyễn Tất Thành, Tiểu khu 3, Thịt trấn Hoàn Lão, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND huyện Bố Trạch, Quảng Bình tuyển dụng giáo viên năm 2020

UBND huyện Bố Trạch, Quảng Bình tuyển dụng giáo viên năm 2020 UBND huyện Bố Trạch, Quảng Bình tuyển dụng giáo viên năm 2020UBND huyện Bố Trạch, Quảng Bình tuyển dụng giáo viên năm 2020

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

UBND huyện Bố Trạch, Quảng Bình tuyển dụng giáo viên năm 2020 UBND huyện Bố Trạch, Quảng Bình tuyển dụng giáo viên năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục 1

– Phụ lục 2

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: botrach.quangbinh.gov.vn