UBND huyện Bố Trạch, Quảng Bình tuyển dụng viên chức năm 2020

13/10/2020

Thực hiện công tác tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Y tế huyện Bố Trạch, Sở Y tế thông báo xét tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Y tế huyện Bố Trạch, cụ thể:

1. Chỉ tiêu, chức danh nghề nghiệp cần tuyển dụng:– Bác sĩ Y học dự phòng (hạng III): 02 chỉ tiêu.

– Y tế công cộng (hạng III): 01 chỉ tiêu.

– Kỹ sư (hạng III): 01 chỉ tiêu.

– Điều dưỡng hạng III: 02 chỉ tiêu.

– Điều dưỡng hạng IV: 03 chỉ tiêu.

– Y sĩ hạng IV: 04 chỉ tiêu.

2. Hình thức xét tuyển: Xét tuyển

3. Thời gian, thời hạn và địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển:

– Thời gian, thời hạn thu nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 12/10/2020 đến hết ngày 10/11/2020, buổi sáng từ 7h30 – 11h00, buổi chiều từ 13h30 – 17h00 trong các ngày làm việc.

– Địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển: Sở Y tế tỉnh Quảng Bình (Số 2 đường Hồ Xuân Hương, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình).

4. Mọi chi tiết về điều kiện, tiêu chuẩn, số lượng, trình độ, vị trí tuyển dụng, mẫu phiếu đăng ký dự tuyển, hồ sơ dự tuyển được đăng tải tại Kế hoạch số 2501/KH-SYT ngày 30/9/2020 của Sở Y tế trên website này, trên trang Thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Quảng Bình và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Sở Y tế tỉnh Quảng Bình.

Nếu cần biết thêm chi tiết xin liên hệ Phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế theo số điện thoại: 0232.3.822.956.

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết tình hình biên chế và chỉ tiêu tuyển dụng

Phụ lục chi tiết vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

Phụ lục chi tiết thực trạng viên chức theo vị trí việc làm tại TTYT huyện Bố Trạch

Phụ lục chi tiết cơ cấu bộ phận, chuyên môn tại các phòng, khoa thuộc TTYT huyện Bố Trạch

Phụ lục chi tiết tình hình tinh giản biên chế tại TTYT huyện Bố Trạch

Phụ lục chi tiết khả năng tài chính của TT

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: www.quangbinh.gov.vn