UBND huyện Bù Đăng, Bình Phước tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024

15/06/2024

UBND huyện Bù Đăng thông báo về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024. Cụ thể như sau:

Chỉ tiêu cần tuyển: 53 công chức.

5 chức danh: Văn phòng – thống kê, Địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường, Tài chính – kế toán, Tư pháp – hộ tịch, Văn hóa – xã hội tại 16 đơn vị cấp xã có nhu cầu tuyển dụng.

1. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

2. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển:

– Người có đủ điều kiện, không phân biệt dân tộc, nam, nữ thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo

– Có 1 quốc tịch là Việt Nam

– Đủ 18 tuổi

– Có phiếu đăng ký dự tuyển “lý lịch rõ ràng”

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt

– Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ

– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí ứng tuyển

3. Thời gian, địa chỉ tiếp nhận hồ sơ đăng ký:

– Trong vòng 30 ngày kể từ ngày ra thông báo (12-6-2024).

– Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ huyện Bù Đăng. Địa chỉ: Khu phố Hòa Đồng, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

Để biết thông tin chi tiết vui lòng tải file:

– Thông báo 150/TB-UBND ngày 12-6-2024

Website UBND huyện Bù Đăng https://budang.binhphuoc.gov.vn

Nguồn tin: baobinhphuoc.com.vn