UBND huyện Bù Đốp, Bình Phước tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023

07/07/2023

UBND huyện Bù Đốp, Bình Phước tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 02 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 05/07/2023 đến hết ngày 05/08/2023

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Bù Đốp, Bình Phước

*****Chi tiết cụ thể như sau:

blank

blank blank blank

blank blank

 

Nguồn tin: budop.binhphuoc.gov.vn