UBND huyện Cái Bè, Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2021

13/09/2021

UBND huyện Cái Bè, Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 136 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 06/09/2021 đến hết ngày 06/10/2021

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Cái Bè, số 279 đường Nguyễn Chí Công, khu 1, thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: caibe.tiengiang.gov.vn