UBND huyện Cam Lộ, Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2020

19/11/2020

UBND huyện Cam Lộ, Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 08 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 19/11/2020 đến hết ngày 18/12/2020

– Địa điểm: phòng Nội vụ huyện Cam Lộ, số 214 đường 2/4 thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: camlo.quangtri.gov.vn