UBND huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT năm 2022

22/06/2022

UBND huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 70 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: 30 ngày kể từ ngày thông báo

– Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – Văn phòng HĐND và UBND huyện Cẩm Thủy

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: camthuy.thanhhoa.gov.vn