UBND huyện Cần Giuộc, Long An tuyển dụng giáo viên năm 2020

25/06/2020

Căn cứ Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 033/2017 của UBND tỉnh Long An về việc ban hành Quy định về thẩm quyền quản lý tổ chức bộ máy và viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Long An;

Căn cứ Văn bản số 2720/SNV-CCVC ngày 23/11/2017 của Sở Nội vụ tỉnh Long An về việc hướng dẫn giải quyết hồ sơ chuyển công tác viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Văn bản số 2182 /SNV-TCBCCCVC, ngày 10/6/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Long An về việc thẩm định kế hoạch chuyển công tác viên chức sự nghiệp Giáo dục và và Đào tạo thuộc UBND huyện Cần Giuộc năm 2020;

UBND huyện Cần Giuộc thông báo nhu cầu chỉ tiêu tiếp nhận viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm học 2019-2020 gồm 118  giáo viên thuộc các cấp học, cụ thể như sau:

STT Cấp học Chỉ tiêu Ghi chú
01 Mầm non 28 Giáo viên mầm non
02 Tiểu học 56 Giáo dục tiểu học (41);
Ngoại ngữ (5);
Tin học (6);
Âm nhạc (2);
Thể dục (2).
03 Trung học

Cơ sở

34 Toán học (3);
Tiếng Anh (2);
Địa lý (1);
Vật Lý (2);
Hóa học (1);
Sinh vật (5);
Ngữ Văn (8);
Công nghệ (7);
GDCD (3);
Tin học (1);
Âm nhạc (1).
Tổng cộng 118

UBND huyện Cần Giuộc thông báo đến UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Long An triển khai đến các viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền quản lý có nhu cầu chuyển công tác theo chỉ tiêu nêu trên; UBND các huyện, thị xã, thành phố đề nghị văn bản chấp thuận cho viên chức chuyển công tác để viên chức gửi hồ sơ đến UBND huyện Cần Giuộc (thông qua Phòng Giáo dục và Đào tạo) để thực hiện tiếp nhận theo quy định.

– Thành phần hồ sơ: theo quy định tại Công văn số 2720/SNV-CCVC ngày 23/11/2017của Sở Nội vụ Long An về việc hướng dẫn giải quyết hồ sơ chuyển công tác viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo (đính kèm văn bản).

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày ban hành thông báo này.

– Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giuộc (số 38, đường Nguyễn Thái Bình, Khu phố 4, Thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc).

– Thời gian niêm yết và công bố danh sách viên chức xin chuyển đến đã được xét duyệt theo thứ tự ưu tiên và danh sách đề nghị tiếp nhận được niêm yết công khai tại phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Nội vụ vào ngày 20/07/2020 cho đến khi có Quyết định chuyển công tác của Sở Nội vụ tỉnh Long An.

Thông báo này được niêm yết công khai tại phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ và trang Thông tin điện tử của huyện.

Trên đây là thông báo về nhu cầu chỉ tiêu tiếp nhận viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm học 2019-2020 của UBND huyện Cần Giuộc./.

Nguồn tin: cangiuoc.longan.gov.vn