UBND huyện Cầu Kè, Trà Vinh tuyển dụng giáo viên năm 2021

08/06/2021

UBND huyện Cầu Kè, Trà Vinh tuyển dụng giáo viên năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 56 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 01/06/2021 đến hết ngày 30/06/2021

– Địa điểm: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cầu Kè, đường Lê Lợi, khóm 2, thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết: xet tuyen giao vien nam 2021-8-12

– Phiếu đăng ký dự tuyển: mau phieu dang ky du tuyen theo nd 115

Nguồn tin: snv.travinh.gov.vn