UBND huyện Châu Thành, Trà Vinh tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022

07/10/2022

UBND huyện Châu Thành, Trà Vinh tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: 30 ngày kể từ ngày thông báo

– Địa điểm: Tại đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: chauthanh.travinh.gov.vn