UBND huyện Chơn Thành, Bình Phước tuyển dụng viên chức năm 2021

27/12/2021

UBND huyện Chơn Thành, Bình Phước tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

2. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 24/12/2021 đến hết ngày 24/01/2021

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Chơn Thành, đường Nguyễn Văn Linh,khu phố Trung Lợi, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: chonthanh.binhphuoc.gov.vn