UBND huyện Chơn Thành, Bình Phước tuyển dụng viên chức năm 2021

19/11/2021

Căn cứ Quyết định số 690/QĐ-SNV ngày 17/11/2021 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Chơn Thành năm 2021.
Ngày 18/11/2021, UBND huyện Chơn Thành ban hành Thông báo số 597/TB-UBND về tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện năm 2021.

1. Đối tượng, điều kiện đăng ký dự tuyển
1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
b) Từ đủ 18 tuổi trở lên.
c) Có đơn đăng ký dự tuyển;
d) Có lý lịch rõ ràng;
đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;
e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.
1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
2. Phương thức tuyển dụng: Việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp năm 2021 của huyện được thực hiện bằng hình thức xét tuyển.
3. Nguyên tắc tuyển dụng: Việc tuyển dụng phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm hiện còn của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện Chơn Thành, đạt trình độ chuẩn cụ thể:
3.1. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo
– Vị trí việc làm tại bậc Mầm non: Có bằng Trung cấp thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên.
– Vị trí việc làm tại bậc Tiểu học: Có bằng Cao đẳng thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên.
– Vị trí việc làm tại bậc Trung học cơ sở: Có bằng Cao đẳng thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên.
3.2. Sự nghiệp y tế
– Vị trí việc làm Dân số Kế hoạch hóa gia đình: Có bằng Cử nhân công tác xã hội; Y sĩ đa khoa và Trung cấp kế toán.
– Vị trí việc làm Bác sĩ: Có bằng Bác sĩ đa khoa và bằng Bác sĩ y học cổ truyền.
– Vị trí việc làm Điều dưỡng: Có bằng Điều dưỡng từ trung cấp trở lên.
– Vị trí việc làm Y sĩ đa khoa: Có bằng trung cấp Y sĩ đa khoa.
– Vị trí việc làm Kỹ thuật viên xét nghiệm: Có bằng kỹ thuật viên xét nghiệm từ trung cấp trở lên.
– Vị trí việc làm Kỹ thuật viên chuẩn đoán hình hình: Có bằng kỹ thuật viên Xquang (kỹ thuật viên chuẩn đoán hình ảnh) từ trung cấp trở lên.
4. Quy định về hồ sơ và đăng ký dự tuyển
4.1. Quy định về hồ sơ
– Hồ sơ của người đăng ký dự tuyển bao gồm:
+ Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu);
+ Sơ yếu lý lịch, có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn, nơi cư trú trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ (theo mẫu);
+ Bản sao giấy khai sinh; giấy chứng minh nhân dân; hộ khẩu thường trú;
+ Giấy chứng nhận sức khoẻ có dán ảnh, có giá trị trong 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (do cơ quan Y tế cấp huyện trở lên xác nhận theo mẫu do Bộ Y tế phát hành);
+ Bản sao có chứng thực Bằng tốt nghiệp THPT; bằng tốt nghiệp chuyên môn nghiệp vụ (hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đang còn trong thời hạn giá trị do trường đào tạo xác nhận);
+ Bản sao kết quả học tập toàn khóa (sổ học tập, bảng điểm, phiếu điểm) có xác nhận về điểm số trung bình toàn khóa học, điểm tốt nghiệp và có xếp loại tốt nghiệp do trường đào tạo cấp phù hợp với vị trí việc làm, yêu cầu của ngạch dự tuyển;
+ Bản sao văn bằng hoặc Chứng chỉ tiếng Anh; Chứng chỉ tin học; Chứng chỉ đào tạo khác (nếu có).
+ Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);
+ 02 ảnh 4×6 và 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ để liên hệ.
Người nộp hồ sơ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ của mình.
(Lưu ý: Thí sinh nộp 02 bộ hồ sơ dự tuyển. Hồ sơ nộp dự tuyển không trả lại)
– Người đăng ký dự tuyển phải trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác bằng văn bản đến Phòng Nội vụ huyện nộp hồ sơ vì đây là một bước sơ tuyển; hồ sơ phải đúng quy định.
– Người đăng ký dự tuyển hoặc người được ủy quyền phải thực hiện các yêu cầu và hướng dẫn của người nhận hồ sơ; phải bảo đảm tất cả các thông tin kê khai trong hồ sơ là hoàn toàn đúng sự thật và có trách nhiệm kiểm tra tất cả các thông tin của mình trong danh sách đăng ký dự tuyển trước khi ký tên vào danh sách nộp hồ sơ; không được điều chỉnh hồ sơ dự tuyển sau khi ký tên vào danh sách đăng ký.
– Người đăng ký dự tuyển phải có trách nhiệm tự theo dõi, xem các thông báo được đăng tải trên website của huyện Chơn Thành tại địa chỉ: http://chonthanh.binhphuoc.gov.vn về tất cả các nội dung liên quan đến Kế hoạch tuyển dụng.
Đảm bảo liên lạc được với người đăng ký dự tuyển qua số điện thoại đã đăng ký trong hồ sơ dự tuyển; thí sinh dự tuyển được mời khi cần thiết trong quá trình xét duyệt phải có mặt đúng ngày, giờ, địa điểm theo yêu cầu của Hội đồng tuyển dụng.
Người đăng ký dự tuyển phải giữ biên nhận nộp hồ sơ để sử dụng khi có việc liên hệ hoặc trao đổi công việc với Hội đồng xét tuyển trong suốt quá trình xét tuyển.
4.3. Không nhận và không xét những hồ sơ sau đây:
– Hồ sơ gửi qua đường bưu điện.
– Hồ sơ nộp thay nhưng không có ủy quyền, nộp trễ hạn, hồ sơ không đúng quy định.
5. Nội dung xét tuyển viên chức:
Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:
– Vòng 1
Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
– Vòng 2
+ Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm.
+ Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.
+ Thời gian phỏng vấn 30 phút.
+ Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

***** Chi tiết cụ thể như sau:

***** Tài liệu đính kèm;

Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: chonthanh.binhphuoc.gov.vn