UBND huyện Cư Jút, Đắk Nông tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023

09/03/2023

UBND huyện Cư Jút, Đắk Nông tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 03 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: 30 ngày kể từ ngày thông báo

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Cư Jút, Đắk Nông

*****Chi tiết cụ thể như sau:

blank

blank blank blank

blank blank blank

 

blank blank blank blank blank

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: cujut.daknong.gov.vn