UBND huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng gia hạn thời gian nhận Phiếu đăng ký tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021

13/10/2021

UBND huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng gia hạn thời gian nhận Phiếu đăng ký tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021 như sau:

>>>>> Xem thêm: UBND huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng tuyển dụng viên chức năm 2021

Nguồn tin: soctrang.gov.vn