UBND huyện Đak Đoa, Gia Lai tuyển dụng giáo viên năm 2020

24/09/2020

UBND huyện Đak Đoa, Gia Lai tuyển dụng giáo viên năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 52 chỉ tiêu, trong đó:

– Mầm non: 46 chỉ tiêu

– Tiểu học: 4 chỉ tiêu

– THCS: 2 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ: Thông báo sau.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND huyện Đak Đoa, Gia Lai tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2020

UBND huyện Đak Đoa, Gia Lai tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2020 UBND huyện Đak Đoa, Gia Lai tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2020

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

UBND huyện Đak Đoa, Gia Lai tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2020 UBND huyện Đak Đoa, Gia Lai tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2020

UBND huyện Đak Đoa, Gia Lai tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2020 UBND huyện Đak Đoa, Gia Lai tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2020

UBND huyện Đak Đoa, Gia Lai tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2020 UBND huyện Đak Đoa, Gia Lai tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2020

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

UBND huyện Đak Đoa, Gia Lai tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2020 UBND huyện Đak Đoa, Gia Lai tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2020 UBND huyện Đak Đoa, Gia Lai tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2020

(Bấm vào để xem ảnh cỡ lớn)

UBND huyện Đak Đoa, Gia Lai tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2020

Nguồn tin: dakdoa.gialai.gov.vn