UBND huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022

08/09/2022

UBND huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 14 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 30/08/2022 đến hết ngày 30/09/2022

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Đông Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

 

Nguồn tin: donghy.thainguyen.gov.vn