UBND huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022

30/08/2022

​Thực hiện Công văn số 1767/SNV-XDCQ&CTTN ngày 25/8/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 và Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 26/8/2022 của UBND huyện về việc tuyển dụng công chức cấp xã huyện Đồng Hỷ năm 2022, UBND huyện Đồng Hỷ thông báo số lượng tuyển dụng và các điều kiện thi tuyển cụ thể như sau:

1. Tổng số lượng chức danh công chức cấp xã cần tuyển dụng: 14 chỉ tiêu.

– Chức danh Văn phòng – Thống kê: 04 chỉ tiêu

– Chức danh Địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường (đối với thị trấn), Địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường (đối với xã): 03 chỉ tiêu

– Chức danh Tài chính – kế toán: 04 chỉ tiêu

– Chức danh Văn hóa – xã hội: 03 chỉ tiêu

Cá nhân có nguyện vọng đăng ký dự tuyển công chức cấp xã huyện Đồng Hỷ năm 2022 xem chi tiết về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh công chức cần tuyển và các nội dung khác liên quan đến công tác tuyển dụng tại UBND huyện Đồng Hỷ (Phòng Nội vụ), trên Cổng thông tin điện tử huyện Đồng Hỷ hoặc tại trụ sở UBND các xã, thị trấn có chỉ tiêu tuyển dụng

2. Thời gian, địa điểm nhận phiếu dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 30/8/2022 đến ngày 30/9/2022 (trong giờ hành chính của ngày làm việc, trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ theo quy định).

– Địa điểm:  Phòng Nội vụ huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên (Xóm Sơn Quang, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ)

UBND huyện thông báo để cá nhân có nhu cầu đến Thường trực Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã huyện Đồng Hỷ (phòng Nội vụ) làm thủ tục đăng ký dự tuyển.

Nguồn tin: baothainguyen.vn