UBND huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh tuyển dụng giáo viên tiểu học năm học 2022 – 2023

07/07/2022

UBND huyện Đức Thọ thông báo tuyển dụng giáo viên tiểu học năm học 2022 – 2023 và viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Đức Thọ năm 2022 như sau:

1. Chỉ tiêu: 17 chỉ tiêu viên chức giáo dục và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

2. Vị trí tuyển dụng:

2.1. Giáo viên văn hóa tiểu học: 7 giáo viên văn hóa tiểu học hạng III – Mã số V.07.03.29.

2.2. Giáo viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và GDTX: 3 giáo viên Hạng III – Mã số V.07.05.15. Gồm các vị trí: 1 giáo viên môn Lịch sử, 1 giáo viên môn Hóa học và 1 giáo viên môn Địa lý.

2.3. Viên chức thuộc Trung tâm Y tế huyện Đức Thọ: 1 bác sỹ đa khoa hạng III – Mã số V.08.01.03 (công tác tại Trung tâm Y tế); 2 y sỹ hạng IV – Mã số V.08.03.07 và 1 điều dưỡng hạng IV – Mã số V.08.05.13 (công tác tại các trạm y tế cấp xã).

2.4. Viên chức thuộc Ban Quản lý các dự án và đầu tư xây dựng: 3 viên chức Hạng III – Mã số V.08.03.07. Gồm các vị trí sau: 1 công tác kế hoạch, đánh giá đầu tư; 1 công tác kế hoạch, đấu thầu và 1 công tác quản lý giám sát dự án.

3. Hồ sơ dự tuyển và hồ sơ tuyển dụng

3.1. Hồ sơ dự tuyển: Phiếu đăng ký dự tuyển (Mẫu số 01 theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/6/2020 của Chính phủ).

3.2. Hồ sơ tuyển dụng:

a) Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tuyển dụng, có xác nhận của cơ quan, địa phương nơi cư trú.

b) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

c) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tuyển dụng.

d) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

đ) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

4. Thời gian và địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển

– Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 4/7/2022 đến hết ngày 4/8/2022 (thời gian tiếp nhận trong giờ hành chính).

– Địa điểm: Trung tâm hành chính công UBND huyện Đức Thọ; số nhà 72, TDP 5, đường Yên Trung, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

5. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

Mọi chi tiết về việc tuyển dụng được quy định tại Thông báo số 2420/TB-UBND ngày 1/7/2022 của UBND huyện Đức Thọ và được đăng tải trên Cổng thông tin – giao tiếp điện tử của UBND huyện Đức Thọ http://ductho.hatinh.gov.vn/; niêm yết công khai tại UBND huyện, Phòng GD&ĐT; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên Đức Thọ; Trung tâm Y tế huyện Đức Thọ; Trạm Y tế các xã, thị trấn; Ban Quản lý các dự án và đầu tư xây dựng huyện.

Nguồn tin: baohatinh.vn