UBND huyện Duy Xuyên, Quảng Nam tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT năm 2023

11/11/2023

UBND huyện Duy Xuyên, Quảng Nam tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT năm 2023, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 122 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 07/11/2023 đến hết ngày 05/12/2023

– Địa điểm: Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Duy Xuyên, Quảng Nam

*****Chi tiết cụ thể như sau:

blank blank

blank blank

blank blank

blank blank blank

blank blank blank

blank blank

blank blank

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: duyxuyen.quangnam.gov.vn