UBND huyện Ea H’Leo, Đắk Lắk tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020

29/06/2020

UBND huyện Ea H’Leo, Đắk Lắk tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 24 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 25/06/2020 đến hết ngày 25/07/2020

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện, Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND huyện Ea H’Leo, Đắk Lắk tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020

UBND huyện Ea H’Leo, Đắk Lắk tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020 UBND huyện Ea H’Leo, Đắk Lắk tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

UBND huyện Ea H’Leo, Đắk Lắk tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020 UBND huyện Ea H’Leo, Đắk Lắk tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020 UBND huyện Ea H’Leo, Đắk Lắk tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020

Nguồn tin: eahleo.daklak.gov.vn