UBND huyện Hàm Yên, Tuyên Quang ban hành kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý năm 2021

30/11/2021

UBND huyện Hàm Yên vừa ban hành kế hoạch tổ chức thi chức danh lãnh đạo quản lý năm 2021 với 2 chức danh: Trưởng phòng Tư pháp và Hiệu trưởng trường THCS Đức Ninh.

Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: hamyen.org.vn