UBND huyện Hàm Yên, Tuyên Quang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020

01/07/2020

UBND huyện Hàm Yên, Tuyên Quang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 như sau:

Số lượng tuyển dụng: 08 chỉ tiêu, trong đó:

– Chức danh Tư pháp – Hộ tịch: 05 chỉ tiêu

– Chức danh Văn hóa – Xã hội phụ trách lĩnh vực Lao động, Thương Binh và Xã hội: 02 chỉ tiêu

– Chức danh Văn hóa – Xã hội phụ trách lĩnh vực Văn hóa, thể dục, thể thao: 01 chỉ tiêu

Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND huyện Hàm Yên, Tuyên Quang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020

UBND huyện Hàm Yên, Tuyên Quang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 UBND huyện Hàm Yên, Tuyên Quang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 UBND huyện Hàm Yên, Tuyên Quang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: hamyen.org.vn