UBND huyện Hòa Vang, Đà Nẵng tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2021 – 2022

13/08/2021

UBND huyện Hòa Vang, Đà Nẵng tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2021 – 2022 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 127 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 11/08/2021 đến hết ngày 10/09/2021

– Địa điểm:  Phòng Nội vụ huyện Hòa Vang, thôn Dương Lâm 1, xã Hòa Lâm, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết 

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: hoavang.danang.gov.vn