UBND huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh tuyển dụng công chức năm 2020

08/01/2021

Thực hiện Kế hoạch số 10 – KH/TU, ngày 10/12/2020 ; Quyết định số 56 QĐ/TU, ngày 16/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về Phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020 theo Nghị định số 140/2017/NĐ – CP của Chính phủ. Căn cứ chỉ tiêu tuyển công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội của huyện Kỳ Anh được duyệt năm 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh thông báo như sau:

1. Hình thức, nội dung tuyển dụng: Thực hiện theo hình thức xét tuyển được quy định tại điều 7, Nghị định 140/2017/NĐ – CP của Chính phủ; Kế hoạch số 10-KH/TU, ngày 10/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

2.  Đối tượng, tiêu chuẩn

Sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc tại các cơ sở giáo dục đại học ở trong nước hoặc nước ngoài được công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật; có kết quả học tập rèn luyện xuất sắc các năm học của bậc đại học, trong độ tuổi quy định tại Điều 1 Luật Thanh niên tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng một số các tiêu chuẩn sau:

Đạt giải ba cá nhân trở lên tại một trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, đạt giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc Bằng khen trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi quốc tế thuộc một trong các môn khoa học tự nhiên (toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học) và khoa học xã hội (ngữ văn, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ) trong thời gian học ở trung học phổ thông;

Đạt giải ba cá nhân trở lên tại các cuộc thi khoa học – kỹ thuật cấp quốc gia hoặc quốc tế trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đại học;

Đạt giải ba cá nhân trở lên ở cuộc thi Olimpic thuộc một trong các môn toán, vật lý, hóa học, cơ học, tin học hoặc các chuyên ngành khác trong thời gian học ở bậc đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

Người có trình độ thạc sỹ trong độ tuổi quy định tại Điều 1 Luật Thanh niên tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau đây:

Đạt một trong các tiêu chuẩn quy định tại 1, Mục 2 của Thông báo này;

Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên và có chuyên ngành đào tạo sau đại học cùng ngành đào tạo ở bậc đại học.

Người có trình độ tiến sĩ trong độ tuổi theo quy định tại Điều 23 Nghị định 40/2014/NĐ-CP, ngày 12/5/2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại điểm 2.1 Mục 2 Thông báo này.

Đối với vị trí việc làm là công chức trong cơ quan Đảng: Là đảng viên đảng cộng sản Việt Nam và không vi phạm các tiêu chuẩn chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ theo quy định (theo yêu cầu tại Hướng dẫn số 37- HD/BTCTW, ngày 04/8/2015 của Ban Tổ chức Trung ương);

Về độ tuổi đối với vị trí việc làm là công chức trong cơ quan Đoàn thanh niên, người đăng ký dự tuyển phải dưới 25 tuổi (tính tại thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển)

Ngoài các tiêu chuẩn trên, người đăng ký dự tuyển phải đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo yêu cầu, vị trí việc làm cần tuyển dụng (quy định tại Điều 36, Luật cán bộ, công chức).

3.  Chỉ tiêu, vị trí việc làm, chuyên ngành tuyển dụng

Thực hiện theo Quyết định số 56 – QĐ/TU, ngày 16/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, được giao cho huyện Kỳ Anh, cụ thể:

3.1.  Ban Tổ chức Huyện ủy: 01 chỉ tiêu

Vị trí việc làm: Chuyên viên phụ trách quản lý dữ liệu đảng viên; thống kê, tổng hợp số liệu đảng viên.

Điều kiện, tiêu chuẩn: Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam; có trình độ Đại học trở lên, chuyên ngành Công nghệ thông tin, Xây dựng Đảng….

3.2.  Ban Tuyên giáo – Dân vận Huyện ủy: 03 chỉ tiêu

– Vị trí việc làm:

+ 02 chuyên viên phụ trách công tác tuyên truyền; công tác dân vận chính quyền

+ 01 chuyên viên phụ trách công tác tổng hợp, biên soạn lịch sử đảng

Điều kiện, tiêu chuẩn: Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam; có trình độ Đại học trở lên, thuộc các chuyên ngành khoa học xã hội nhân văn, báo chí tuyên truyền, sư phạm…

3.3.  Văn phòng Huyện ủy: 02 chỉ tiêu

–   Vị trí việc làm:

+ 01 chuyên viên văn thư, lưu trữ

+ 01 chuyên viên tổng hợp

Điều kiện tiêu chuẩn: Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam,có trình độ Đại học trở lên, 01 chuyên ngành Văn thư – Lưu trữ, 01 chuyên ngành thuộc lĩnh vực kinh tế.

3.4.  Ủy ban MTTQ huyện: 02 chỉ tiêu

–   Vị trí việc làm:

+ Chuyên viên phụ trách công tác tôn giáo; giám sát và phản biện

+ Chuyên viên Văn phòng, tổng hợp.

Điều kiện tiêu chuẩn: Có trình độ Đại học trở lên, chuyên ngành thuộc các lĩnh vực công tác dân vận, tôn giáo, chính trị, xây dựng Đảng, luật, khoa học xã hội & nhân văn…

3.5.  Hội Nông dân huyện: 02 chỉ tiêu

–   Vị trí việc làm:

+ Chuyên viên phụ trách công tác Hội

+ Chuyên viên Văn phòng, tổng hợp.

Điều kiện tiêu chuẩn: Có trình độ Đại học trở lên, thuộc các chuyên ngành nông nghiệp, quản lý đất đai…

3.6.  Huyện đoàn: 02 chỉ tiêu

–   Vị trí việc làm:

+ 01 chuyên viên phụ trách tổng hợp tuyên giáo, văn phòng, công tác thiếu niên nhi đồng;

+ 01 chuyên viên phụ trách lĩnh vực thanh niên (công tác Hội), thanh niên phát triển kinh tế; văn hóa văng nghệ, thể thao.

Điều kiện tiêu chuẩn: có trình độ đại học trở lên, thuộc các chuyên ngành nông nghiệp, sư phạm, chính trị, khoa học xã hội, học viện đoàn đội, ….

4.  Hồ sơ dự sơ tuyển

+ Đơn xin thi tuyển vào cơ quan, đơn vị;

+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cấp có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự sơ tuyển;

+ Bản sao giấy khai sinh;

+ Bản sao có công chứng các văn bằng (đại học, thạc sỹ…), chứng  chỉ (tin học, ngoại ngữ…), bảng điểm kết quả học tập theo tín chỉ, môn học (xuất trình bản chính để đối chiếu khi có yêu cầu);

+ Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự sơ tuyển;

+ Bản sao giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức, viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực (xuất trình bản chính để đối chiếu khi có yêu cầu).

+ Thẻ đảng viên hoặc quyết định kết nạp đảng viên đối với các vị trí tuyển dụng có yêu cầu là đảng viên, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực (xuất trình bản chính để đối chiếu khi có yêu cầu).

Tất cả các loại giấy tờ trên được đựng trong túi hồ sơ, ngoài bì ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của người dự tuyển, danh mục các loại giấy tờ có trong túi hồ sơ, kèm theo 2 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ người dự tuyển ở phần nơi nhận.

5.  Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ, lệ phí thi tuyển

Thời gian: Đến hết ngày 21 tháng 01 năm 2021 theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Buổi sáng: Bắt đầu từ 7h giờ 30 đến 11 giờ 30 phút; Buổi chiều: Bắt đầu từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30 phút.

(trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ theo quy định)

Địa điểm nhận hồ sơ: Tại Ban Tổ chức Huyện ủy Kỳ Anh, Thôn Đồng Tiến, xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Phí dự xét tuyển: Thực hiện theo quy định hiện hành (nộp về Ban Tổ chức Huyện ủy kèm theo hồ sơ dự tuyển để tổng hợp gửi Hội đồng tuyển dụng của tỉnh).

Các tài liệu liên quan đến tuyển dụng các thí sinh truy cập vào trang Web: dcs.vn; các tài liệu liên quan đến dự sơ tuyển của huyện, các thí sinh truy cập vào Cổng giao tiếp điện tử huyện Kỳ Anh: kyanh.hatinh.gov.vn để biết thông tin chi tiết.

Mọi thông tin xin liên hệ qua số điện thoại của bộ phận tiếp nhận hồ sơ: 0987.219. 889 để được giải đáp.

>>>> Xem thêm: Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh tuyển dụng công chức, viên chức năm 2020

Nguồn tin: kyanh.hatinh.gov.vn