UBND huyện Lạc Dương, Lâm Đồng tuyển dụng viên chức năm 2022

28/06/2022

Căn cứ Quyết định số 604/QĐ-UBND ngày 14/6/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Lạc Dương về việc Quyết định ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Lạc Dương năm 2022;
Ủy ban nhân dân huyện Lạc Dương thông báo tổ chức tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, cụ thể như sau:

I. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, THỦ TỤC HỒ SƠ VÀ PHÍ DỰ TUYỂN
1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức
Điều kiện tiêu chuẩn chung: Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Điều 22 Luật Viên chức; Điều 5 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, cụ thể:
a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
b) Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động;
c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức; có lý lịch rõ ràng;
d) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.
e) Có văn bằng trung cấp trở lên thuộc các nhóm chuyên ngành: Lâm nghiệp, Quản lý tài nguyên rừng, Quản lý tài nguyên rừng và môi trường, Quản lý đất đai, Luật, Khoa học môi trường, Lâm sinh, Kiểm lâm, Nông lâm, Công nghệ Sinh học, Công nghiệp phát triển nông thôn hoặc các văn bằng phù hợp với vị trí việc làm.
* Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:
– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
2. Thời hạn, địa chỉ và địa điểm tiếp nhận hồ sơ
2.1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
– Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu được đăng tải trên Trang thông tin điện tử huyện Lạc Dương, địa chỉ: https://lacduong.lamdong.gov.vn
Ngoài phiếu đăng ký dự tuyển, người dự tuyển gửi kèm theo các loại giấy tờ sau để Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển kiểm tra, gồm:
+ Bản sao các văn bằng và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.
+ Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.
+ 03 phong bì dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc của người dự tuyển; 02 ảnh cỡ 4 x 6cm.
– Lưu ý:
+ Mỗi thí sinh nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức và các giấy tờ liên quan, bỏ trong túi đựng hồ sơ (bìa hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin về thành phần hồ sơ, ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc).
+ Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển.
+ Người đăng ký dự tuyển sẽ không được sửa đổi, bổ sung các giấy tờ trong hồ sơ đã nộp khi hết thời hạn nộp hồ sơ.
+ Mỗi người dự tuyển chỉ nộp Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức vào một vị trí tuyển dụng tại một đơn vị có nhu cầu tuyển dụng.
+ Hội đồng tuyển dụng không không trả lại hồ sơ đối với thí sinh không trúng tuyển.
2.2 Thời hạn, địa chỉ và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển
– Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày có thông báo tuyển dụng viên chức trên phương tiện thông tin đại chúng.
– Nộp trực tiếp tại Phòng Nội vụ huyện Lạc Dương. Địa chỉ: số 36 Đường Bidoúp, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng; nộp lệ phí dự thi (500.000 đồng/thí sinh) khi nộp hồ sơ.
– Hoặc gửi hồ sơ về Phòng Nội vụ huyện Lạc Dương. Địa chỉ: số 36 Đường Bidoúp, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng: nộp lệ phí dự thi (500.000 đồng/thí sinh) qua số tài khoản của Phòng Nội vụ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Lạc Dương (Agribank), số tài khoản 5401201002610; nội dung chuyển khoản ghi đủ thông tin sau: Họ và tên, số điện thoại di động, số chứng minh nhân dân hoặc thể căn cước công dân (đúng với thông tin ghi trên Phiếu đăng ký dự tuyển).
3. Lệ phí dự tuyển
Thực hiện áp dụng Điều 4, quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
* Lưu ý:
– Thí sinh phải đọc kỹ thông báo này và bảng nhu cầu tuyển dụng kèm theo để đăng ký dự tuyển và ghi các thông tin phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển; trình độ, chuyên ngành, và các yêu cầu khác.
– Chỉ nhận hồ sơ trong giờ hành chính các ngày làm việc.
II. SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC, SỐ VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN TUYỂN
1. Tổng số lượng người làm việc cần tuyển: 12 chỉ tiêu.
2. Vị trí việc làm cần tuyển: 12 Kỹ thuật viên quản lý bảo vệ rừng (hạng IV), mã số: V.03.10.30.
III. HÌNH THỨC, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM XÉT TUYỂN
1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển 2 vòng theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, cụ thể như sau
1.1. Vòng 1
– Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
– Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thông báo triệu tập thí sinh đạt điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2.
– Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 thực hiện tổ chức xét vòng 2.
1.2. Vòng 2: Kiểm tra, sát hạch thông qua hình thức phỏng vấn theo thang điểm 100, cụ thể
– Hình thức thi: Phỏng vấn.
– Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển (căn cứ tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề, chỉ tiêu biên chế và phải phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển).
– Thời gian trả lời câu hỏi phỏng vấn của mỗi thí sinh không quá 30 phút ( trước khi trả lời câu hỏi phỏng vấn, thí sinh dự thi có thời gian chuẩn bị không quá 15 phút).
– Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.
2. Cách thức chấm điểm phỏng vấn và thực hành
– Trước ngày tổ chức kiểm tra, sát hạch thực hành, Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo thí sinh đủ điều kiện dự tuyển; thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn, nội quy và một số thông tin cần đến các thí sinh.
– Trong quá trình thực hiện chấm điểm phỏng vấn, các thành viên chấm độc lập trên phiếu chấm điểm đối với từng thí sinh. Điểm phỏng vấn là điểm trung bình cộng của các thành viên tham gia chấm phỏng vấn, thực hành. Trường hợp các thành viên chấm phỏng vấn chấm điểm chênh lệch nhau từ 5,0 điểm trở lên đến dưới 10 điểm thì Trưởng ban kiểm tra sát hạch trao đổi lại với các thành viên tham gia chấm phỏng vấn sau đó quyết định điểm phỏng vấn. Trường hợp các thành viên chấm phỏng vấn chấm điểm chênh lệch nhau từ 10 điểm trở lên thì Trưởng ban kiểm tra sát hạch báo cáo để Chủ tịch Hội đồng tổ chức đối thoại giữa các thành viên tham gia chấm phỏng vấn, sau đó quyết định điểm phỏng vấn, thực hành.

3. Xác định người trúng tuyển: Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau

3.1. Có kết quả điểm phỏng vấn, kết quả điểm thực hành đạt từ 50 điểm trở lên;
3.2. Có số điểm vòng 2 (nêu trên) cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy
theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
– Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người
có kết quả điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lạc Dương quyết định người trúng tuyển.
– Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2 theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/6/2020 của Chính phủ.
* Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
4. Thời gian tổ chức
– Thời gian dự kiến xét tuyển: tháng 8 năm 2022.
– Địa điểm: Tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Lạc Dương do Hội đồng tuyển dụng viên chức chọn.
Hội đồng xét tuyển viên chức sẽ thông báo cụ thể đến từng thí sinh; đảm bảo đúng thời gian quy định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thông báo này được thông báo công khai trên phương tiện thông tin: Báo Lâm Đồng; hệ thống phát thanh Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện; đăng tải trên Trang thông tin điện tử huyện Lạc Dương; niêm yết công khai tại Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn Lạc Dương và Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim.
2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn Lạc Dương và Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim niêm yết công khai Thông báo tuyển dụng, Kế hoạch tuyển dụng viên chức Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim tại trụ sở Ủy ban, đơn vị.
3. Phòng Văn hóa và Thông tin thông báo công khai Thông báo tuyển dụng viên chức của huyện trên Trang thông tin điện tử của huyện.
4. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao: Thực hiện phát thanh nội dung Thông báo tuyển dụng và các văn bản liên quan ít nhất là 03 lần trong thời gian thực hiện thông báo xét tuyển.
5. Phòng Nội vụ có trách nhiệm phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai thực hiện các nội dung nêu trên.
Trên đây là thông báo tổ chức tuyển dụng viên chức Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Lạc Dương.

***** Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: lamdong.gov.vn