UBND huyện Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2021

11/08/2021

UBND huyện Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 09 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 06/08/2021 đến hết ngày 06/09/2021

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Long Điền, số 1939 Quốc lộ 55, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND huyện Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2021 UBND huyện Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2021

UBND huyện Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2021 UBND huyện Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2021

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: longdien.baria-vungtau.gov.vn