UBND huyện Mang Yang, Gia Lai tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT năm 2022

10/11/2022

UBND huyện Mang Yang, Gia Lai tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 91 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 10/11/2022 đến hết ngày 10/12/2022

– Địa điểm:Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Mang Yang

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

 

 

*****Tài liệu đính kèm:

–  Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: mangyang.edu.vn